Odniesienie do płci

W celu zapewnienia lepszej czytelności, w niniejszej witrynie internetowej dla nazw własnych i rzeczowników osobowych stosowana jest forma męska. Odpowiednie terminy mają zasadniczo zastosowanie do wszystkich płci w celu zapewnienia równego traktowania. Skrócona forma języka służy wyłącznie do celów redakcyjnych i nie oznacza żadnej oceny osobistej ani intelektualnej.