Zrównoważony rozwój

Jako innowacyjna firma uważamy, że naszym obowiązkiem jest łagodzenie i kompensowanie skutków zmian klimatycznych.

Zrównoważony rozwój jest naszym celem.

Działając w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, chcemy tworzyć nowe perspektywy i przyczyniać się do gospodarki bardziej neutralnej dla klimatu. Poniższe projekty już się do tego przyczyniają:

Na powierzchni 2 200m², system fotowoltaiczny na dachu budynku produkcyjnego
generuje łączną moc 291 kW. Wytworzona energia elektryczna jest wykorzystywana do bezpośredniego zużycia.

Kiedy w 2007 roku budowano budynek produkcyjny ze skrzydłem administracyjnym, myśleliśmy już o przyszłości. Budynek administracyjny i woda użytkowa są ogrzewane energią odnawialną, tj. energią geotermalną.

Chcemy również przeciwdziałać wysokiej emisji CO2. W tym celu od początku 2018r. oferujemy naszym pracownikom JobRad, aby zwiększyć odsetek pracownika który dojeżdża do pracy rowerem. Kolejnym działaniem jest skupienie się na e-mobilności i zastąpienie dwóch pojazdów spalinowych na hybrydy plug-in pod koniec 2020 roku.

Od lat zapewniamy naszym pracownikom bezpłatną wodę pitną. Od połowy ubiegłego roku nie używamy już platikowych butelek jednorazowych, zapewniamy naszym pracownikom dystrybutory wody. Do tej pory pozwoliło nam to uniknąć tysięcy plastikowych butelek.